inloggenbijyuverta.nl
Menu
dinsdag 2 maart 2021

Fusie-update: organisatie-inrichting, duurzaamheid en nieuw inkoopbeleid

De kwartiermakers werken op dit moment aan de inrichting van de nieuwe organisatie. Deze houtskoolschets vormt de basis van het uiteindelijke reorganisatieplan. Dat klinkt wellicht wat heftig, zeker als je weet dat reorganisatie nadrukkelijk geen doel en geen gevolg van deze fusie is. Organisatieplan zou wellicht een passendere naam zijn in deze. Toch heet het zo, omdat we van drie organisaties naar één Yuverta gaan en dus overgaan tot een vernieuwde inrichting.

Het is ook de officiële naam die onze gesprekspartners, de vakbonden, eraan geven. Hoe dan ook, het gaat erom dat er een inrichting komt die ervoor zorgt dat we samen van betekenis blijven voor leerlingen, studenten, cursisten, collega’s en onze omgeving. Dichtbij en persoonlijk.

 

Ontwerpen binnen kaders

17 kwartiersmakers denken dus, samen met directeuren, teamleiders en schoolleiders na hoe ze dat in ‘hun’ regio of ondersteunende dienst willen doen.Hoe werken we samen? En wat zijn onze belangrijkste opgaven de komende tijd? Door antwoord te geven op soortgelijke vragen werken ze de invulling samen verder uit. Dat doen zij binnen een vaststaand kader. Denk bijvoorbeeld aan het uitgangspunt dat tussen bestuur en locatie één managementlaag mag zijn. Op die manier blijven lijnen kort en de verantwoordelijkheid daar waar die hoort, zoveel mogelijk belegt in de teams. Een ander uitgangspunt is dat de inrichting en werking van de organisatiestructuur faciliterend moet zijn aan hoe we willen leidinggeven: samenwerkend, verbindend, vanuit vertrouwen, innovatie en inspiratie. Een nieuwe organisatie betekent ook dat het geen optelsom van de drie organisaties is, maar dat we met elkaar ook beter willen worden, zodat we als één Yuverta de expert kunnen zijn in blauw-groen onderwijs.

Wat betekent dit voor jou?

Voor de onderwijsteams zal er niet direct veel veranderen. Er wordt met name gekeken naar de ondersteunende diensten en het management in de regio. Als de inrichting bekend is, kunnen we kijken hoe de overgangsfase van de huidige naar de nieuwe situatie eruit komt te zien. Dan wordt er ook meer bekend over de ‘plaatsingsprocedure’: wat wordt straks jouw functie en team in de organisatie. Je zult begrijpen dat dit proces zorgvuldig moet gebeuren, daarom kunnen we daarover meer vertellen als het vaststaat en de gesprekken met vakbonden en TOR zijn gevoerd. We begrijpen dat juist hierover veel vragen, ideeën of juist zorgen leven. Bespreek ze met je leidinggevende. Die heeft wellicht niet alle antwoorden, maar door met elkaar de dialoog aan te gaan, worden signalen ook gehoord.

Thuis in de toekomst

Al even geleden deden we de oproep om ons te laten weten wat Thuis in de toekomst voor jou betekent. Daar zijn al heel wat mooie inzendingen op binnengekomen. De deadline loopt tot 3 maart, dus het kan nog nét. Check Yuverta op Youtube voor de oproep die dus ook zeker voor onze collega’s geldt!

Duurzaamheid

Het is het fundament van Yuverta. Op verschillende manieren maken we werk van onze kernambitie 'Een actieve bijdrage aan een duurzame wereld. We verzamelen, versnellen en vergroten de beweging van de vele duurzame initiatieven die er al zijn binnen de drie organisaties. Zo gaan steeds meer mensen met een andere blik naar de wereld kijken en hier naar handelen. De wereld wordt er beter van en zelf houd je er een goed gevoel aan over. Wil je zelf ook een bijdrage leveren, maar kun je wel wat inspiratie gebruiken? Of ben je al heel actief en wil je kennis delen? Word lid van duurzaam Yuvertaop LinkedIn.

Mini-symposium

Door de alledaagse realiteit heb je misschien niet altijd tijd om je onder te dompelen in deze thematiek. Begin klein, het is nu mogelijk in twee uurtjes. Meld je aan voor het online mini-symposium 'SDG's in de Yuverta praktijk' met 5 inspirerende pitches van collega's met hun eigen duurzame verhaal.

18 maart van 15.00 – 17. 00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar y.coolen@helicon.nl. Dan ontvang je ook het uitgebreidere programma.

Inkoop en contractmanagement

De werkgroep inkoop en contractmanagement werkt voor de nieuwe organisatie aan een nieuw inkoop- en contractmanagementbeleid, algemene inkoopvoorwaarden en een inkoophandboek. Het nieuwe beleidgeeft de kaders en uitgangspunten weer voor contractmanagement en het inkopen van leveringen, diensten en werken. De inkoopvoorwaarden hebben als doel om samenwerking, uniformiteit en professionalisering te vergroten en risico’s voor de organisatie te voorkomen dan wel te beperken. Aan het inkoophandboek wordt op dit moment nog gewerkt

Eén organisatie, een spendanalyse

Omdat we 1 organisatie zijn, hebben we een gezamenlijke spendanalyse laten maken. Een spendanalyselevert managementinformatie, waarmee een organisatie het inkoopbeleid kan toetsen en verbeteren. Het is vaak de basis voor het opstarten van professionaliseringstrajecten en besparingstrajecten. Een ander doel van de spendanalyse is het monitoren van veranderingen.

De spendanalyse bevat dwarsdoorsnedes op basis van productgroepen, leveranciers, geografische locaties, rechtmatigheid en spend onder contract. Op basis van deze analyse hebben we de aanbestedingskalender aan kunnen vullen en hebben we veel inzicht in waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen als organisatie.

Aanbestedingen

Ook als nieuwe organisatie zijn we op veel gebieden aanbestedingsplichting. De adviseurs inkoop ondersteunen bij de diverse aanbestedingen die reeds zijn uitgezet voor de nieuwe organisatie. Denk hierbij aan de aanbesteding voor het nieuwe FA en HRM / PSA systeem, de aanbesteding van levensmiddelen en de gevelreclame.

Wat gebeurt er met huidige leveranciers?

Huidige contracten lopen gewoon nog door. De bestaande contracten met looptijden en andere relevante informatie zijn in beeld gebracht en op dit moment vinden gesprekken met de clusters en werkpakketten plaats over de juiste aanpak voor de contracten (kan een contract verlengd worden, kunnen contracten samengevoegd worden, moet er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden etc).

Meer informatie

Wil jij meer weten over bovenstaande zaken? Neem dan contact op met de adviseurs inkoop of werkpakket inkoop & contractmanagement. Zij helpen je graag verder!

Vragen of opmerkingen over de fusie?

Mail ze naar yuverta@wellant.nlyuverta@citaverde.nlof yuverta@helicon.nl

En vul ook nog een keer de peilstokanalyse in!

Deel deze pagina opDelen