inloggenbijyuverta.nl
Menu
dinsdag 2 februari 2021

Fusie-update: Definitief akkoord Sociaal Statuut en Harmonisering arbeidsvoorwaarden

Op 5 januari 2021 hebben bestuurders van de vakbonden en De Stichting De Drie AOC’s overeenstemming bereikt over het Sociaal Statuut en de notitie Harmonisering arbeidsvoorwaarden.   

Ledenraadpleging

Op 25, 26, 27 en 28 januari vonden de voorlichting en ledenraadplegingen plaats. Leden van de vakbonden konden na afloop van de voorlichting hun mening kenbaar maken over het onderhandelingsresultaat. De leden hebben vrijwel unaniem vóór gestemd voor beide voorstellen. Op dinsdag 2 februari hebben de bestuurders van de vakbonden in een gemeenschappelijke vergadering deze uitslag met vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van De Stichting De Drie AOC’s geverifieerd en bevestigd. Dit houdt in dat de bovenstaande onderhandelaarsakkoorden zijn omgezet naar definitieve akkoorden.

TOR

Conform de Wet op de Ondernemingsraden wordt het akkoord ter informatie voorgelegd aan de tijdelijke ondernemingsraad (TOR). Nadat ook de TOR is geïnformeerd zal een begin worden gemaakt met de uitwerking en implementatie van het akkoord. Ten aanzien van de harmonisering arbeidsvoorwaarden streven we er naar in februari/maart onze systemen te hebben ingericht conform het akkoord. In maart vindt dan de eerste salarisuitbetaling met terugwerkende kracht plaats vanaf 1 januari 2021.

2 februari 2021

Namens de Raad van Bestuur

Namens de vakbonden

Annemarie Moons

AOb, Huub de Heiden hdeheiden@aob.nl

Gabe van der Zee

CNV Onderwijs, Myriam Biekens, m.biekens@cnv.nl

Titia Bredée

FNV Overheid, Hans Versteeg jfm.versteeg@gmail.com

Cyrille van Bragt

FvOv, Jacqueline van Langeraad jacqueline.vanlangeraad@fvov.nl

Jan-Pieter Janssen

 

Deel deze pagina opDelen