inloggenbijyuverta.nl
Menu
donderdag 4 februari 2021

Fusie-update: Vakbonden akkoord, per augustus nieuwe naam en meer

In deze fusie-update: een nieuwe naam en nu?
Akkoord op sociaal statuut en secundaire arbeidsvoorwaarden. De kwartiermakers zijn van start en wat gebeurt er allemaal op het gebied van huisvesting?

Een nieuwe naam en nu?

Op 20 januari is de nieuwe naam bekend gemaakt: Yuverta. De onthullingsvideo is inmiddels meer dan 8500 keer bekeken. En in alle appgroepen vlogen de meningen rond. Goed om te merken dat er zoveel aandacht voor de nieuwe naam is. Een nieuwe naam is altijd wennen, belangrijk is vooral welke betekenis we samen aan die naam geven. Wat betekent thuis in de toekomst voor jou? We vragen leerlingen, studenten, cursisten, ouders en collega’s om het te delen.

Bekijk de video voor de oproep.

Gebruik van subnamen

Er zijn veel vragen over het gebruik van eventuele subnamen in combinatie met Yuverta. De naam Yuverta is nu bekend. Hoe we eventuele subnamen gaan gebruiken, dat wordt nu verder uitgewerkt. Zeker is wel dat de naam Yuverta per 1 augustus op de gevels prijkt.

Yuverta beschikbaar op merkstijldragers

Er komen veel verzoeken binnen bij cluster Communicatie en Marketing om het logo van Yuverta al toe te passen. De naam en enkele beeldmerken zijn nu bekend, maar er is nog geen volledig uitgewerkte huisstijl. Op dit moment is cluster Communicatie en marketing bezig met het uitwerken van een uitgebreid brandbook, waarin het gebruik en toepassing van de beeldelementen en het logo wordt beschreven. Er komt straks een brandbook voor communicatieprofessionals, maar ook een light-versie voor alle medewerkers. Nadat dit brandbook gereed is, gaan we aan de slag met alle merkstijldragers. Daarover later meer.

Per 1 augustus Yuverta

Goed om te weten: we voeren de naam Yuverta per 1 augustus 2021. Tot die tijd blijven we de naam van onze drie instellingen gebruiken. We kondigen wel vast de nieuwe naam aan. Bijvoorbeeld in een e-mail handtekening of op de beeldschermen in de school.

Akkoord bereikt vakbonden

Op 5 januari 2021 hebben bestuurders van de vakbonden en De Stichting De Drie AOC’s overeenstemming bereikt over het Sociaal Statuut en de notitie Harmonisering arbeidsvoorwaarden. Lees het volledige artikel namens de raad van bestuur en de vakbonden.

Kwartiermakers van start

De 17 kwartiermakers hebben dinsdag 26 januari een mooie start gemaakt tijdens hun eerste overleg. Naast een nadere kennismaking stond de dag vooral in het teken van de kwartiermakersfase en -opdracht: het verder uitwerken van de verdere inrichting van de organisatie. Onderwerp van gesprek was ook hoe we ervoor zorgen dat de gewenste cultuur samensmelt met de benodigde structuur.

De eerste helft van de kwartiermakersfase bestaat uit het maken van de detailinrichting van de organisatie: in de regio’s en de stafafdelingen. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de tijdelijke ondernemingsraad (TOR) en vakbonden. De tweede helft van de kwartiermakersfase bestaat namelijk uit de plaatsingsprocedure van alle medewerkers (voornamelijk staf en leidinggevend kader). Er leven veel vragen over hoe dit plaatsingsproces eruit komt te zien. Dat proces hangt logischerwijs samen met de uitkomsten van de detailinrichting. Wanneer hier meer duidelijk over is, hoor je er uiteraard over.
De tweede helft van de kwartiermakersfase bestaat ook uit planvorming voor de komende jaren: het maken van de regioplannen en afdelingsplannen. Met daarbij ook het begrotingsproces van volgend (boek)jaar.

De opdracht van de kwartiermaker schuurt dicht tegen de lijnorganisatie aan. De huidige lijnorganisatie is en blijft verantwoordelijk voor de huidige instelling en alle taken en verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen, dus bijvoorbeeld examinering en dagelijkse gang van zaken. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het inrichten en de planvorming van de nieuwe organisatie en alles wat daarmee samenhangt.

Wat betekent de fusie voor huisvesting

Betekent de fusie iets voor huisvesting dan? Er verandert toch niets aan de schoolgebouwen? Dat klopt. Daaraan verandert inderdaad niets als gevolg van de fusie. Wat er wel verandert is het aantal (school)gebouwen die het team huisvesting in beheer heeft. Daar waar dat eerst 31 (Wellant), 13 (Helicon) en 9 (Citaverde) gebouwen betrof, is dat nu de optelsom; 53 dus. En die 53 locaties zijn ook nog eens verspreid over het zuidelijke en westelijke deel van Nederland, van Amsterdam tot aan Heerlen.

De nieuwe organisatie is dus omvangrijker dan team huisvesting tot nu toe gewend is. Drie teams die samenkomen tot een. Er zal onmiskenbaar een verandering gevoeld gaan worden op het vlak van organisatie, processen, applicaties en cultuur; immers de ‘span of control’ in de vastgoedportefeuille vergroot, afhankelijk van de organisatie, met 2, 4 of 6 keer. De uitdaging is om het volledige spreidingsgebied eenduidig, doelmatig, efficiënt, effectief en klantgericht te blijven ondersteunen.

Centrale aansturing, decentrale coördinatie

De drie teams hebben elkaar in 2020 beter leren kennen. Duidelijk is geworden welke overeenkomsten en verschillen er zijn en er is een beeld gevormd hoe de nieuwe huisvestingsorganisatie vorm moet krijgen; centrale aansturing, met decentrale coördinatie in de regio’s. De komende maanden wordt duidelijke hoe dat precies ingevuld gaat worden. Op 1 augustus staat er één huisvestingsorganisatie en is er helder wie welke rol op welke plek vervuld.

Wat ga jij ervan merken?

De meeste collega’s merken niets van de nieuwe huisvestingsorganisatie. Behalve natuurlijk de nieuwe naam op de gevel. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang.

Werk jij in de regio en heb je te maken met huisvesting, bijvoorbeeld als conciërge of teamleider? Dan kan het zijn dat je een andere manier van werken ervaart. Bijvoorbeeld de manier waarop er storingsmeldingen gedaan gaan worden of hoe je wensen en adviesvragen indient. Als het zover is, dan gaan we natuurlijk zorgen dat we je daarover informeren, zodat we samen op een nieuwe manier aan de slag kunnen.

Heb je vragen over huisvestiging?

Stel ze aan Maud Savelsbergh (trekker werkpakket Huisvesting)

Andere fusie-vragen?

Stel ze via Yuverta@wellant.nlYuverta@itcaverde.nl en Yuverta@helicon.nl

Deel deze pagina opDelen